Tko smo Ispis

U kolektivu AVSN d.o.o. djeluje ekipa profesionalaca s visokom razinom znanja, koje je nastalo kao rezultat neprekidnog obrazovanja i višegodišnjeg iskustva. Brojni projekti koje je uspješno realizirao AVSN d.o.o., od idejne osnove do izvedbe te održavanja i tehničke potpore, su potvrdili da je filozofija »jednak sistem za sve« koju zastupa većina ponuđača usluga, pogrešna. U skladu s načelima poslovanja, koji garantiraju personaliziran pristup i traženje najadekvatnijih rješenja zajedno sa strankom, nudimo pored tehničke opreme i visoku razinu tehničke potpore i prijenos našeg znanja.

Poslanstvo

Poduzeće AVSN d.o.o. je već od svog početka neodvojivo povezano s garancijom profesionalnih i kvalitetnih usluga, povjerenjem naših klijenata i suradnjom s poslovnim partnerima. I naše zadovoljne stranke su se uvjerile da niska cijena često nije dugoročno rješenje. Vjerujemo u dugotrajan i otvoren odnos sa našim strankama, koji se temelji na povjerenju osiguravajući na taj način dugoročnu suradnju i zajednički napredak. U kolektivu smo svjesni uloge naših stranaka, njihovih potreba, zahtjeva i želja. Konstruktivna suradnja naših dobavljača i poslovnih partnera nam omogućuje prijenos stvarnih potreba tržišta u visoko profesionalne produkte i kvalitetne usluge. U kolektivu AVSN d.o.o. smo uvjereni da udruženim snagama žanjemo zajednički uspjeh.

Vizija

Praćenjem, dopunjavanjem i usavršavanjem brzo razvijajućih tehnologija ćemo našim proizvodima neprestano dodavati nove vrijednosti i uporabu. Ulaganjem u znanje i obrazovanje naših zaposlenika sa odličnim i konkurentnim produktima te s plodnom suradnjom s našim poslovnim partnerima postići ćemo višu i bolju prepoznatljivost na tržištu. Dobro ime našega poduzeća postat će sinonim za profesionalnost i kvalitetu na području hotelskih televizijskih sustava. Naš cilj je postati vodeće poduzeće na širem području južne Evrope.